Bevar Gåsaparken!

– Gåsaparken er en viktig grønn lunge i byen, særlig for beboerne på Bakklandet, men også for hele byens befolkning. Nå kan området bli forringet pga utbyggingsplaner, og Venstre oppfordrer derfor alle til å vise sin støtte til aksjonen som nå pågår, sier kommunalråd Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Rune Kongsro

Bygningsrådet (dvs Formannskapet) i Trondheim kommune har gitt sin tilslutning til at det bygges en ny stor enebolig i Gåsaparken på Bakklandet. Venstre foreslo at kommunen skulle gå i dialog med eier for å overta tomta, og dermed utvide parken i stedet for å innskrenke den, men dette fikk vi dessverre bare SV med oss på. – Vårt håp nå er at engasjementet fra naboer og andre fører til at saken kommer opp på ny, sier Gunnes.

Han oppfordrer alle til å vise sin støtte til saken. Slik kan du gjøre det:

Be alle dine venner om å sende følgende email:
TIL: [email protected]
Emne: Jeg ønsker å bevare Gåsaparken slik den er nå!

Meld deg inn i støttegruppa på Facebook.

Møt opp på støttearrangement for bevaring av Gåsaparken LØRDAG 21.11. KL. 14 i Gåsaparken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**