Saker i Formannskapsmøte 18.11.2009

Hva mener Venstre om Aquarama, personvern i skolen og utleie av Vogts Villa på Dvergsøya?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


REGULERINGSPLAN FOR MARINATOMTA – AQUARAMA
Formannskapet har i dag behandlet reguleringsplan for Marinetomta. Formannskapets flertall anbefaler bystyret å vedta gjeldende forslag til reguleringsplan.
Venstre støttet utbyggingsplanene, men fremmet et tilleggsforslag om at maksimal byggehøyde reduseres tilsvarende en etasje. Forslaget ble nedstemt med 7 mot 6 stemmer.

Venstre fremmet også forslag om at tekniske installasjoner skal plasseres i bygningskroppen, med unntak av heisoppbygget. Vi har erfaring om at mange bygninger får ulike skjemmende konstruksjoner på taket, i tillegg til vedtatt maksimal byggehøyde.
Venstres forslag ble vedtatt med klart flertall.

MED RETT TIL LÆRING
Regjeringen har sendt ut til høring utredningen “Med rett til læring”. Her foreslås det at ei “Læringshåndbok” skal følge barnet fra barnehagestart av og hele skoleløpet ut. Her skal det samles diverse informasjon om den enkelte, for på best mulig måte kunne følge barnets og elevens utvikling og læring. Hensikten er god.
Men Venstre i Kristiansand er svært urolig for at det i mange tilfeller vil bli samlet mange fortrolige opplysninger enkeltelever i “Læringshåndboka” og at disse kan komme på avveier. Det kan heller ikke være slik at hvem som helst som tilfeldigvis arbeider vis a vis et barn eller en ungdom, skal ha adgang til opplysningene i boka.

Venstre fikk i dagens møte i formannskapet tilslutning til følgende uttalelse:
Kristiansand ønsker spesielt å uttrykke behovet for å ta personvernhensyn i forhold til bruk og forvaltning av “Læringshåndboka”. Det foreslås utarbeidet egen forskrift.

UTLEIE AV VOGTS VILLA PÅ DVERGSØYA TIL KRONPRINSPARET
Venstre er åpen for å leie ut villaen på Cvergsøya til kronprinsparet, men vi mener det er urimelig at en skal gjerde inn hele 22 mål av øyas sydlige del i tillegg. På den bakgrunn valgte vi å stemme mot forslaget om å tilby området til de kongelige.

Dag Vige
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**