Venstre ber Fylkesmannen se på budsjettprosessen i Lund

Lund venstre har sendt brev til Fylkesmannen og ber ham vurdere budsjettprosessen i Lund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Venstre logo stor

Venstre ba Lund kommune sitt kontrollutvalget se på denne saken, men de har ikke ønsket å se nøyere på saken da de føler dette er en sak for Fylkesmannen.

Da vi med all sannsynlighet ikke vil kunne få flere enn 2 stemmer i kommunestyret er ikke lovlighetskontroll noe vi vil få til i møtet, og iht. § 59. 5.ledd: «Departementet kan på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll» vil vi be Fylkesmannen på eget initiativ ta opp budsjettprosessen i Lund.

Vi er av den oppfatning at formannskapets behandling av administrasjonens innstilling ikke er ført i åpne møter. At administrasjonen og formannskapet skulle dra til Heddan gard i Hægebostad fikk venstre nyss i via Facebook dagen før!

Formannskapet har delt prosessen inn i 4 deler:
1 Administrasjonen legger frem sin innstilling, alle gruppeledere invitert, åpent møte på Moi

2 Formannskap diskuterer administrasjonen sin innstilling, åpent møte på Moi

3 Formannskap og administrasjonen drar til Heddan gard i Hægebostad, lukket møte

4 Formannskap har nytt møte på Moi dagen etter, åpent møte på Moi
Formannskapet prøver å omdefinere hva de gjør når de forlater kommunen og de facto lukker møtet. Etter vår oppfatning har de ikke anledning til dette og vi påpekte dette før administrasjonen la frem sin innstilling. Dette ble tilbakevist av formannskapet, men vi godtar ikke svarene som ble gitt på møtet eller fremsatt i media i etterkant, snarer føler vi at de underbygger vårt syn. Vi påpekte og samme forhold i kommunestyremøtet i juni 2008, og det året dro ikke formannskapet bort fra kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**