Fylkesmann på besøk i Sørlandets fineste by!

Fylkesmann Øystein Djupedal besøkte i dag Risør og deltok under befaring og samtaler med politisk og administrativ ledelse i Risør, og uttrykte stor begeistring da han på Fiskebrygga i Risør for første gang holdt ikke bare en, men to levende hummere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Fylkesmannen med sine første hummer i Risør

Fylkesmannen med sine første hummer i Risør
Foto: Jan Einar Henriksen

Besøket i Risør startet på Vinterkjærkrysset hvor fylkesmannen fikk informasjon om hvor viktigheten av nytt plankryss, E18 og Utbedring av R416 var for Risørs videre utvikling. Deretter gikk turen til SIVA området og besøk på IMS før turen fortsatte til Fiskerihavna på Holmen, Kunstparken, Nav og kommunehuset hvor det ble tid til lunsj og politiske samtaler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**