Ivaretar vår felles historie

Det var svært god stemning på Risør Hotel da 150 gjester samlet seg for å feire Søndeled og Risør Historielags 60 års jubileum og utgivelse av den 34. årboka lørdags kveld. Under festmiddagen ble Eli Ommundsen, Terkild Hope, Thorvald A. Garthe og Yngvar Øigarden til stor applaus utnevnt til æresmedlemmer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Æresmedlemmer

Foto: Anders Mortensen

Hotellvertene Mona og Dag hadde kjøpt inn nye runde bord og stoler til festsalen, som også var pyntet til fest. Arrangementet gikk knirkefritt med god mat og viser at Risør har lokal kapasitet til å ta imot denne type arrangementer med mange deltakere.

Historielagets ulike komiteer stod for kveldens underholdnindg og det spørs om ikke Kjell Arthur Paulsens fremføring av stedsnavn i en blaning av “rapp” og sang/opplesning ble kveldens høydepunkt.

I tillegg var det mange taler og hilsener fra kultursjef, leder i Agder Historielag og lederne i historielag som grenser opp mot Risør.

Vi stiller os i rekken av gratulerer og ønsker historielaget lykke til med sitt videre arbeid til beste for alle i Søndeled og Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**