Godt budsjett for Oslo Vest

De fire partiene på borgerlig side er kommet til enighet om budsjettet for 2010. Forliket viser en fortsatt satsing på skole og utdanning, kultur og samferdsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


-Oslo vest kan glede seg over at det er lagt inn over 61 millioner kroner til hovedsykkelveinettet og en presisering om å fremskynde klargjøring av gang- og sykkelveien mellom Gressbanen og Holmendammen. Dessuten er det lagt inn 18 millioner til innvendig totalrehabilitering av Uranienborg kirke, sier Venstres Ola Elvestuen i en kommentar.

Andre saker i budsjettforliket med betydning for Oslo vest:

Heming IL får 2 millioner til restfinansiering av ny hall
Det innføres samme takster på nattkollektivtilbudet som resten av døgnet og det er satt av 5 millioner kroner til å utbedre nattilbudet.
Det skal utredes muligheten for å realisere et bad/svømmehall i Austliveien 12 på Røa
Det gis 3 millioner til Arctic Challenge og VM i Snowboard 2012, samt en kommunal garanti for organisasjonen på 28 millioner kroner.
Solstua får 250 000 til utbedring av tak
Det er satt av 2 millioner til akuttvedlikehold på Gressholmen
Det er lagt inn til sammen 22,5 millioner til kunstgressbaner, blant annet til Tørteberg.
Det er satt av 7 millioner til prosjekt "Levende Oslo", som gir en total satsing på torg og møteplasser på 20 millioner kroner i 2010.
Det innføres en vedlikeholdspott på 5 millioner til barnehager, som både offentlige og private barnehager kan benytte seg av.
Det åpnes for at driften av nye kommunale barnehager kan settes ut til private fra og med barnehageåret 2010
Barnas Holmenkolldag vil også neste år bli arrangert i Frognerparken
Det skal utarbeides en egen handlingsplan for "Musikkbyen Oslo"

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**