Hjelp til selvhjelp

Viser til Åshild K. Hauglands (Frp) innspill i Agderposten onsdag 18.11, vedrørende norske bistandspenger til pakistanske skoler. Hun hevder at disse bistandspengene er på ville veier og havner i Talibans hender, skriver Cathrine Høyesen Hall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tirsdag 17.11 var det et innslag på Dagsrevyen21 fra byen Mingora i Vest-Pakistan.

Programmet viste en jenteskole som islamistiske opprørere hadde bombet to ganger for et år siden.

Vinduer og dører var borte. Strøm og vann fantes ikke. Likevel foregikk der undervisning for om lag hundre ivrige jenter.

Lærelysten kom klart fram i innslaget. Alle hadde lyst til å lære å lese og skrive.

Til tross for svært kummerlige lokaler og konstant frykt for at Taliban skal komme tilbake, trosser de altså denne frykten for å få seg en utdannelse og med det forhåpentligvis slippe en fremtid i undertrykkelse.

Jeg tror bestemt at jo bedre utdannelse landets befolkning har, jo større avstand vil de også ta fra fundamentalistiske krefter som Al Quaida og Taliban. Det er på landsbygda disse har de største tilhengerskarene, og det er her norske bistandspenger virkelig kan komme til nytte.

Norske myndigheter må opprettholde og heller øke bistanden til disse områdene, og hjelpe pakistanske og afghanske barn ut av analfabetismen.

Cathrine H. Hall

Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**