Legg ned Bufetat

Venstres parlamentariske leder, Trine Skei Grande, mener tiden er inne for å vurdere sterkere virkemidler for å få et skakkjørt barnevern på skinner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Skei Grande vil at kommunene skal få mer ansvar for barnevernet

Skei Grande vil at kommunene skal få mer ansvar for barnevernet
Foto: Rune Kongsro

Skei Grande er opptatt av at kommunene må få et helhetlig ansvar for barnevernet og mener nedleggelse og overføring av at Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) oppgaver er noe som nå må vurderes.

Et barnevern i krise
– Flere aviser har i høst skrevet om og gitt eksempler på at barnevernet har store utfordringer. Det er uholdbart å fortsette som nå, sier Skei Grande.

Skei Grande er opptatt av at det nå må tas noen politiske grep for å sørge for at sårbare barn får den hjelpen de har krav på. Venstre fremmet derfor et forslag i Stortinget om å gi kommunene et helhetsansvar for barnevernet.

– Det kommunale barnevernet er i dag ikke godt nok. Vi må gjøre kommunene større og mer robuste slik at disse kan overta mye av det ansvaret for barnevernet som i dag ligger under Bufetat, sier Skei Grande. Hun viser til at barnevernet har store utfordringer både når det gjelder ressurser og samhandling.

Resultatet er i dag et barnevern som ikke makter å gi barna den hjelpen de trenger, fastslår Skei Grande. I en ny Fafo-rapport kommer det fram at det kommunale og statlige barnevernet har store samarbeidsproblemer.

Ønsker mindre byråkrati
Rapporten viser at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er en byråkratisk, ressurskrevende organisasjon som ikke bidrar til at de mest sårbare barna i Norge får den hjelpen de har krav på, sier Venstres nestleder.

Skei Grande er opptatt av at kommunene må få et helhetlig ansvar for barnevernet og mener nedleggelse og overføring av Bufetats oppgaver er noe som nå må vurderes.

Et barnevern som ikke makter å gi barn den hjelpa de trenger, er resultat av politiske og organisatoriske valg. Barnevernsreformen i 2004 hadde mange gode intensjoner og Venstre støttet tanken om et likeverdig tilbud til barn over hele landet.

– Vi ser i dag at reformen var avhengig av at Bufetat hadde et godt samarbeid med kommunene og at ansvarsforholdene var tydelige, sier Skei Grande og fortsetter: Denne forutsetningen viser seg ikke å holde. Det vi trenger nå er et kommunalt barnvern med nok ressurser og kompetanse, påpeker Skei Grande.


Gi kommunene ansvar

– Før Bufetat utvikler mer statlig byråkrati, bør oppgavene overføres til kommunene. Venstre har fremmet forslaget og nå ligger ballen ligg hos regjeringen, understreker Skei Grande.

Skei Grande trekker også fram at tidsfristane i barnevernlova ble brutt i 89% av sakene i 2008 og mener dette er et tegn på at det kommunale barnevernet ikke fungerer.
Kvart barn som ikke får god nok hjelp, er et for mye, avslutter Skei Grande.

Les hele forslaget fra Venstre her:

Les Fafo-rapporten her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**