Dårlige rammevilkår for miljø og kunnskap

I formannskapet i dag stod Trøndelagsplanen 2009-2012 på dagsorden, og i den forbindelse løftet kommunalråd Jon Gunnes opp utfordringene med å nå ambisiøse klimamål i planen når stortinget har vedtatt å øke biodieselavgiften, samtidig som han var bekymret på vegne av kunnskapssektoren i regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Rune Kongsro

– Skal vi ta lokalt ansvar for klimakutt, så er det viktig at stortinget legger gode rammebetingelser, sier Gunnes. Innføringen av avgift på biodiesel vil gjøre det vanskeligere å kutte i klimagassutslipp, blant annet fra biltrafikken, sier han. Han mener derfor at regionen bør stå sammen og stille større krav til regjering og storting slik at det blir mulig å ta opp klimakampen lokalt.

Universitet (NTNU)

Universitet (NTNU)
Foto: Mentz Indergaard (NTNU)

I tillegg er Gunnes bekymret for utdannings- og forskningssatsinga i regionen når regjeringa er så lite villig til å satse på denne sektoren. – For at Trondheim og Trøndelag skal styrke sin posisjon som kunnskapsregion, er vi avhengige av at finansieringa fra staten er på plass. Den rødgrønne regjeringa har år etter år sviktet denne sektoren, og da blir det vanskelig for oss å styrke kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon i Trøndelag.

Gunnes fremmet følgende merknad i formannskapet:

Merknad i sak 423/2009.

Stortingets flertall har vedtatt en økning i biodieselavgiften som gjør det svært vanskelig å nå Fylkesplanens innsatsområder, mål og strategier:
1. Klima som utfordring og mulighet for Trøndelag
a: Redusere utslipp av klimagasser i Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med 1991
1.4: Redusere klimagassutslippene fra transport

Statsbudsjettet for 2010 prioriterer ikke finansieringen av forskning og høyere utdanning i Trondheim i sterk nok grad til å gjennomføre Fylkesplanens innsatsområder, mål og strategier:
4. Forskning og utvikling for verdiskaping i samfunns- og næringsliv
Styrke FoU-basert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon i Trøndelag.

Formannskapet i Trondheim ber Trøndelagsrådet gjøre henvendelse til Regjeringen om disse to forhold og ikke minst rette opp statens innsats snarest slik at Trøndelagsplanen 2009-2012 kan være et verktøy for gjennomføring av en helhetlig regionalpolitikk i landsdelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**