Elvestuen kommer på fylkesårsmøtet

Venstres nestleder Ola Elvestuen kommer til vårt fylkesårsmøte lørdag 6. februar og innleder til generell politisk debatt, med fokus på miljø og samferdsel. Innkalling til møtet er nå sendt ut til lokallagene, som nå må velge delegater. Men alle medlemmer er hjertelig velkomne til å delta i de politiske debattene!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Etter høstens medlemsvekst håper vi på et rekordstort oppmøte på fylkesårsmøtet, og vi håper også at vi kan få spennende debatter og gode vedtak. Venstres nestleder Ola Elvestuen vil innlede til generell politisk debatt og delta på møtet på lørdagen, i tillegg kommer politisk rådgiver på miljø og samferdsel, Isak Oksvold, og forhåpentligvis også en innleder fra Jernbaneverket, noe som vil gi oss en god bakgrunn for å diskutere viktige spørsmål for fylket som høyhastighetstog og godsterminal. Men vi ønsker også selvsagt å få drøftet flere saker, derfor har vi lagt opp til en distriktspolitisk debatt på søndagen, og vi tar også gjerne inn innspill på saker og politiske uttalelser fra alle i forkant av møtet.

Ønsker du å være med på fylkesårsmøtet som delegat, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med lokallaget ditt og forsøke å bli valgt. Ellers er som sagt alle medlemmer hjertelig velkomne til å stikke innom og høre på innlederne og delta i debatten på lørdagen.

Påmelding og innspill sendes til fylkesleder Jon Gunnes: [email protected], tlf: 95263562.

Møtested: Rica Nidelven Hotell, Trondheim
Møtestart: Lørdag 6/2 kl. 11.00
Møteslutt: Søndag 7/2 kl. 13.30

Foreløpig program:
Lørdag 6/2:
1100-1145: Åpning og konstituering v/fylkesleder Jon Gunnes
1200-1300: Innledning til debatt ved nestleder Ola Elvestuen
1300-1400: Lunsj
1400-1500: Generell politisk debatt
1515-1615: Innledning til samferdselsdebatt ved Jernbaneverket og politisk rådgiver Isak Oksvold
1615-1630: Kaffepause
1630-1730: Debatt
1730-1800: Politiske uttalelser
1900: Middag

Søndag 7/2:
0900-1100: Andre årsmøtesaker (se sakliste over)
1115-1300: Distriktspolitisk debatt, innledning ved Guri Melby (notat fra gruppe nedsatt av landsstyret sendes ut senere)
1300-1400: Lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**