Sagene Venstre 2010

Etter et oppløftende årsmøte med god deltagelse er det nye styret i Sagene Venstre i full gang med å planlegge det politiske 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Onsdag 16. desember avholdt Sagene Venstre sitt årsmøte på Soria Moria på Torshov. Det var et godt besøkt møte, og en god tjuvstart på det nye året. Årsmøtet vedtok en uttalelse om rusomsorg, en av lokallagets (og Venstres) hjertesaker. Et nytt styre ble valgt, og det ble vedtatt en årsplan for 2010. Styret er allerede i god gang med å planlegge aktiviteter basert på denne planen.

Styret i Sagene Venstre består nå av:

Anne Siri Koksrud (leder)
Øistein Svelle (nestleder)
Knut Fjeld
Eva Borgeteien
Tord Krogh
Martin Bekkelund (1. vara)
Anne Bjerke (2. vara)
Vivi Gluckstad Karlsen (3. vara)

Informasjon og engasjement
Vår ambisjon for året er å gjennomføre jevnlige møter for våre medlemmer og legge til rette for ulike former for engasjement. I tillegg vil vi forsøke å holde ikke-aktive medlemmer informerte om hva som skjer i bydelen og i Sagene Venstre.

Medlemsmøtene som lokal møteplass for politikkinteresserte
Vi ønsker at medlemsmøtene våre kan være et møtested for de i bydelen som har lyst til å diskutere eller lære om både lokal, nasjonal og internasjonal politikk. Vårt første møte har vi satt til 4. mars, med den foreløpig brede overskriften “Næringspolitikk, forskning og utdanning”. Her vil vi ta opp tråden fra Oslo Venstres møte om næringspolitikk, som avholdes 2. februar. Vi kommer tilbake med mer info om tid, sted og innledere. Andre aktuelle tema til senere møter er blant annet kriminalpolitikk, skolepolitikk og narkotikapolitikk.

Har du et ønske om tema for et medlemsmøte, eller et spørsmål til oss? Send oss en e-post på [email protected].

Vårt mål for 2010 er at Sagene Venstre blir et aktivt og synlig bydelslag i Oslo-politikken. Følg med på denne nettsiden, på vår facebook-gruppe eller på twitter (@SageneVenstre)!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**