En mer fleksibel familiepolitikk

I vinter har debatten rundt foreldrepermisjon blusset opp igjen, etter at Høyres kvinnenettverk foreslo å fjerne pappapermisjonen. – Venstre vil ha en familiepolitikk som sikrer valgfrihet og fleksibilitet for den enkelte familie, samtidig som vi er opptatt av at denne friheten må balanseres mot arbeid for likestilling og barns beste, sier nestleder i Sør-Trøndelag Venstre, Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Guri Melby

Guri Melby
Foto: Cathrine D. Hagen

– Vi mener tiden langt fra er inne til å fjerne pappapermisjonen. Tallene viser tydelig at det fortsatt er mor som tar størst ansvar i barnets første leveår, og vi har en lang vei å gå for å sikre reell likestilling på dette feltet, sier Melby. – Venstre mener det finnes andre måter å ivareta behovet for fleksibilitet og valgfrihet på enn å fjerne pappapermisjonen, vi vil i stedet erstatte dagens ordning med foreldrepermisjon i barnets første leveår med en tidskontoordning på 15 måneder per barn som foreldrene disponerer fritt, med det kravet at hver av foreldrene tar ut minimum fem av disse 15 månedene.

Følgende uttalelse ble vedtatt på fylkesårsmøtet til Sør-Trøndelag Venstre:

En mer fleksibel familiepolitikk

Alle barn i Søgne bør ha tilbud om barnehageplass.

Foto: .

Venstre mener den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne løsninger som passer dem best. Tid sammen er et knapphetsgode for mange småbarnsfamilier. Venstre ønsker å legge til rette for at foreldrene selv skal kunne velge når og hvordan de vil ta ut sin foreldrepermisjon. Derfor vil vi erstatte dagens ordning med foreldrepermisjon i barnets første leveår med en tidskontoordning på 15 måneder pr. barn som foreldrene selv disponerer fram til barnet er 12 år. For noen vil det være naturlig å ta hele permisjonen i barnets første leveår. For andre passer det bedre å gå tilbake i jobb, men ha en ekstra ferieuke i flere år framover. Andre foretrekker en fridag i uken mens barna er små, mens enkelte vil gå litt tidligere fra jobb et par ganger i uka. Ulike foreldre har forskjellige behov, og det mener Venstre at politikken må ta høyde for.

Friheten må balanseres mot arbeid for likestilling og barns beste. Foreldre skal selv kunne velge når og hvordan de vil ta ut sin foreldrepermisjon, men Venstre vil stille som krav at hver av foreldrene tar minimum fem av disse 15 månedene.

Derfor vil Venstre:
– Erstatte dagens foreldrepermisjon med en fleksibel tidskontoløsning hvor foreldrene disponerer totalt 15 måneder permisjon fram til barnet fyller 12 år.
– At permisjonsandelen forbeholdt henholdsvis mor og far skal være minst 5 måneder hver, av totalt 15 måneder.
– Gi far selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten.
– Bedre de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende i forbindelse med svangerskap, fødsel og omsorg for små barn uten økning i trygdeavgiften.
– Innføre en tidsavgrenset ordning for studenter som har fullført lavere eller høyere grad, men som ikke har opptjent rett til foreldrepenger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**