Anne Marie Horntvedt skal lede nominasjonsprosessen

Årsmøtet i Vestfold Venstre valgte nominasjonskomite for fylkestingsvalget neste år. Her ble Anne Marie Horntvedt fra Sandefjord Venstre valgt til leder av komiteen som skal innstille på fylkestingsliste før valget i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Anne Marie Horntvedt

Anne Marie Horntvedt
Foto: Kåre Pettersen

Med seg i nominasjonskomiteen får hun Tor Bergersen (Tønsberg), Elin Berg Schmidt (Re), Joachim Poppe-Holmdal (Nøtterøy) samt en representant fra Vestfold Unge Venstre.

Fylkesårsmøtet valgte også utsendinger til Venstres landsmøte i Sarpsborg 16. til 18. april. Her måtte det skriftlig valg til, fordi årsmøtet fremmet flere kandidater enn de sju vi som fylke har anledning til å sende.

Skilt Vestfold Venstre

Foto: Kåre Pettersen

Resultatet av det skriftlige valget ble at følgende delegater nedenfor skal representere Vestfold, i tillegg til Hallstein Bast, som vil ha funksjon som Landstyrerepresent fram til Landsmøtet i april. Årsmøtet valgte disse sju:

Hilmar Flatabø, Tønsberg
Marianne Reistveit, Sandefjord
Karin S. Frøyd, Larvik
Kim Hjardar, Hof
Per Martin Berg, Sande
Emily Awuor, Sandefjord
Christine Blandhol, Vestfold Unge Venstre

Som vara ble valgt:
1 Trygve Storrønningen, Larvik
2 Christian Wedde, Sandefjord
og
1 Monica Hofer Augheim, Tjøme
2 Aina Dahl, Tønsberg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**