Miljøpris 2009

Nordland Venstre vil med årets miljøpris gi en påskjønnelse og anerkjennelse til en ungdom som arbeider seriøst med miljøspørsmål, og som prøver å påvirke utviklingen.

Ingrid Skjoldvær

Foto: Ingrid Skjoldvær

Ingrid Skjoldvær er en flott representant for det engasjement som ungdommen viste under klimakonferansen i København, og hun viser i ord og handling forståelse for sammenhengen mellom lokale og gobale utfordringer i miljøspørsmål. Det er glede for Nordland Venstre og gi henne årets miljøpris.

Fylkesleder forestod tildelingen av miljøprisen 2009 til Ingrid Skjoldvær, Sortland. Nikolai Endresen Dahl mottok prisen på vegne av prisvinneren.

Fylkesleder Berit Woie Berg deler ut miljøpriisen

Fylkesleder Berit Woie Berg deler ut miljøpriisen