En jernbanepolitikk for framtida

– I debatten om lyntog er det viktig at vi holder fokus på målet, nemlig å få ned klimautslippene. Og for å hindre store klimaendringer på sikt, er det viktig at vi satser på løsninger som er gjennomførbare og som vi helst kan begynne på i morgen, slik at klimakuttene kommer i overmorgen, skriver Guri Melby, nestleder i Sør-Trøndelag Venstre, i et leserinnlegg som du kan lese i sin helhet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


En jernbanepolitikk for framtida
Av Guri Melby, Sør-Trøndelag Venstre

Guri Melby

Guri Melby
Foto: Cathrine D. Hagen

I et leserinnlegg den 23/2 anklager Tørris Aalbu Rasmussen fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) og undertegnede for å være kunnskapsløse i debatten om lyntog. Men det er tydelig at han selv mangler en del kunnskaper om kostnader knyttet til de ulike alternativene. Rasmussen hevder blant annet at det spiller liten rolle kostnadsmessig om du bygger for 200 km/t eller 300 km/t. Tidligere utredninger har imidlertid vist at investeringer i lyntog mellom de største byene vil koste over 200 mrd kroner. Samtidig viser beregninger basert på tall fra jernbaneverket at vi kan komme ned i en reisetid på 4 timer mellom både Trondheim og Oslo og Bergen og Oslo på rundt 30 mrd kroner. Her tar altså Rasmussen grundig feil.

Videre hevder han at et tog som bruker 3-4 timer mellom Trondheim og Oslo ikke vil være en seriøs konkurrent til flyet, og at man må ned på 2,5 timer for å få folk til å velge tog foran fly. Det synes jeg er merkelig, all den tid det i dag tar nærmere 4 timer å fly mellom Trondheim og Oslo. En togreise som er omtrent like lang, men som er mye mer komfortabel og gir større muligheter til å jobbe eller slappe av, må da konkurrere med flyet?

Jernbane, tog, skinner

Foto: Microsoft

Rasmussen viser også manglende realitetsorientering når han foreslår å bygge lyntog med ny trasé samtidig som han vil ha store utbedringer av eksisterende jernbanenett i Trøndelag. Det gigantiske økonomiske løftet som et lyntog vil kreve, gir neppe rom for store utbedringer verken av Meråkerbanen, Trønderbanen eller Rørosbanen, strekninger som er svært viktige både for persontrafikk og godstrafikk regionalt og nasjonalt.

I debatten om lyntog er det viktig at vi holder fokus på målet, nemlig å få ned klimautslippene. Og for å hindre store klimaendringer på sikt, er det viktig at vi satser på løsninger som er gjennomførbare og som vi helst kan begynne på i morgen, slik at klimakuttene kommer i overmorgen. Med Venstres forslag til NTP fra 2009 ville vi fått en reisetid på 4 timer mellom Trondheim og Oslo innen 2020, men en investering av denne størrelsen sa dessverre de tre rødgrønne partiene nei til, og da mener jeg det er urealistisk å tro at de vil finne rom for et beløp som er sju ganger større.

Rasmussen mener vi trenger politikere med høye ambisjoner, og applauderer blant annet Snorre Valens (SV) engasjement for lyntog. Jeg mener vi trenger politikere med gjennomføringsevne framfor politikere som bygger luftslott.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**