Turnusordningen for leger må bestå!

Venstre har laget en uttalelse til Fylkestingets aprilsamling. Samtlige partier har tilsluttet seg denne denne uttalelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Helsedirektoratet går inn for å avvikle dagens turnusordning for leger. I oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet har direktoratet laget en rapport som nå er sendt til høring.

Rapporten konkluderer med opprettelse av en ny modell, der legekandidatene selv er søkere til nybegynnerstillingene. Staten vil etter ny modell ikke kunne pålegge helseforetak og kommuner å opprette begynnerstillinger for leger bestemte steder.
I Nord-Norge har turnusordningen vært den viktigste innsatsfaktoren til å stabilsere legedekningen i distriktene og rekruttering av nyutdannede leger.

Nordland Fylkesting uttrykker sin bekymring for at avviklingen av turnusordningen for leger fører til reduksjon i legedekning i mindre kommuner og stillingsreduksjoner ved distriktssykehusene i Nordland.

Franziska Wika
Venstre

Lege

Foto: Microsoft

Les rapporten
Nybyrjarstilling for legar – praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**