Medlemsmøte med Odd Einar Dørum

Sagene Venstre inviterer til åpent møte onsdag 5. mai klokken 18.30 på Sagene Lunsjbar. Temaet for møtet er “Trygg by”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Føler folk seg trygge i bydel Sagene og i byen generelt? Hva er det eventuelt som utfordrer trygghetsfølelsen? Har bekymringene rot i faktiske problemer, og i så fall hvilke? Hvem og hva former vår oppfatning av trygghet? Hva kan, og hva bør politikere og ordensmakt gjøre for å sikre trygghetsfølelsen? Hvordan fører man en liberal og konstruktiv debatt om bekjempelse av utrygghet, kriminalitet, rusproblemer og andre vanskeligheter?

Odd Einar Dørum, direktevalgt til Venstres landsstyre og tidligere justisminister og stortingspolitiker vil innlede om temaet.

Det blir et åpent møte hvor alle som er interessert er velkomne både til å delta og til å bidra. Vi ønsker å skape større innsikt i hvilke utfordringer vi står overfor, og hvordan vi skal møte dem — både som politikere og som innbyggere i Oslo.

Det er fint om du melder deg på ved å sende en mail til [email protected], eller melder deg på eventet på facebook!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**