Sivilombudsmannen gir kommunen en ny mulighet

Nå er det ikke rom for flere skinnmanøvrer eller fantasifulle bortforklaringer for Haldens omdømme. En uavhengig gransking vil bidra til å legge tomme rykter døde og til opprydning der dette trengs, skriver Venstres Roar Günther Andersen og Geir Helge Sandsmark i dette innlegget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Utenom en hard kjerne, bestående av utvalgte politikere i flertallspartiene AP/KrF/SV samt deler av kommunens administrasjon, er det knapt noen med interesse for lokaldemokrati og lokal politikk som tviler på behovet for en uavhengig og bred gjennomgang av en del forhold i Halden kommune. Slik deler vi synet, i HAs lederartikkel 3. juli, at man vanskelig kan la være å imøtekomme sivilombudsmannens anmodning. Det er i så fall på høy tid.

Innbyggerne føler seg tilfeldig behandlet, senest ved en merkelig snumanøver om laksefiske, og ofte i byggesaker. Næringslivet er bekymret og fagforeningene sliter med personalbehandlingen i deler av virksomheten.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Arkiv

Etter at Venstre spurte ordføreren om slik gransking 30. april i fjor, har dette blitt aktualisert flere ganger. Saken ble behandlet i kommunestyret, mai 2009, etter krav fra 17 kommunestyrerepresentanter, for øvrig uten rådmannens utredning slik kommunelovens §23, 2.ledd sier. Østfold kommunerevisjon leverte høsten 2009 en rapport om likebehandling i byggesaker. Her ble det påpekt en del forhold som bør rettes. Da flertallet valgte å avspore debatten om disse forholdene, i kommunstyremøtet 19. november, ble behovet for gransking på nytt så tydelig at Venstre fant det nødvendig å foreslå slik gransking igjen. Forslaget fikk 19 stemmer og falt.

roar

Foto: M&A Fotoatelier, Halden

Sivilombudsmannens brev gir kommunen en ny mulighet til selv å ta fatt i saken. Lederne i H, FrP, SP og V har allerede sendt et brev til ordføreren med spørsmål om når saken kommer til kommunestyret. Opposisjonspartiene inviterer også til samarbeide om sammensetning av og mandat for et uavhengig granskingsorgan.

Nå er det ikke rom for flere skinnmanøvrer eller fantasifulle bortforklaringer for Haldens omdømme. En uavhengig gransking vil bidra til å legge tomme rykter døde og til opprydning der dette trengs.

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark, Leder Halden Venstre
Roar Günther Andersen, Gruppeleder(V) i kommunestyret.

Her finner du brevet fra sivilombudsmannen hos HA på nett

Innlegget ble trykket i HAs papirutgave 5. juli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**