Legg til rette for gründere i Bergen!

Vi trenger en politikk som legger til rette for at gründere skal kunne starte opp bedriftene
sine her i Bergen, men dessverre går utviklingen i feil retning, skriver Erlend A. Horn i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

bedrift

Minde Sjokolade flytter sin virksomhet ut av Bergen. Fra 2011 vil ikke den tradisjonsrike sjokoladen være produsert i sin fødeby, men i Fredrikstad. Jeg er ikke den eneste som har reagert på denne triste nyheten. Tidligere Ap-byråd Trond Tystad skriver i BA 1. juli om viktigheten av lokale bedrifter og deres egenverdi. Det er jeg hjertens enig i.

Bergensere er stolte av Friele og Kavli – og det har vi all grunn til å være. Men i motsetning til hva Tystad antyder, er ikke en boikott av bergensbedrifter på flyttefot den rette måten å få et levende næringsliv på vestlandet. Vi må tenke forbi dagens bedrifter og se mot morgendagens gründere. Samfunnet i morgen krever at vi satser på et nyskapende næringsliv i dag.

Vi trenger en politikk som legger til rette for at gründere skal kunne starte opp bedriftene sine her i Bergen, men dessverre går utviklingen i feil retning. Regulering, påbud og kontroller, som i utgangspunktet har gode intensjoner, gjør at skjemaveldet øker og altfor mye tid og ressurser går bort i unødvendig administrativt rutine- og rapporteringsarbeid i stedet for nyskapning.

Penger

Det er et mål i seg selv at flere tar kontroll over sin egen arbeidsdag og starter sin egen bedrift. Selvstendig næringsdrivende skaper sin egen arbeidsplass og bærer stor økonomisk risiko, samtidig som de står uten rettigheter som sykepenger og arbeidsledighetstrygd.

Likevel må de betale mye mer skatt enn "vanlige" arbeidstakere med lik inntekt. Derfor har Venstre foreslått at selvstendig næringsdrivende skal få rett til et bunnfradrag på lik linje med andre arbeidstakeres minstefradrag.

Vi har foreslått å fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger, reduksjon i trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende, en oppdeling av Innovasjon Norge for en mer målrettet satsing i storbyene og reduksjon i kostnader med skjemaveldet og byråkrati, men alt dette har blitt stemt ned i Stortinget.

Erlend A Horn

Vi bergensere er stolte av lokalbedriftene våre, men skal vi kunne være det også i
fremtiden, må byen utvikles til et levende sentrum for gründere og nyskapende næringsliv. Dette har også kommunen ansvar for.

Da vil også morgendagens Friele, Kavli eller Minde sjokolade være å finne i Bergen.

Erlend Horn
Bergen Venstres ungdomskandidat

Innlegget sto på trykk i Bergensavisen 6. juni 2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**