Ventemottak må vurderes på nytt

Venstre tar sterk avstand fra brannstiftingen ved Lier ventemottak. – Samtidig er det mye som tyder på at ventemottaksordningen ikke fungerer som forutsatt, og det er nå på høy tid å vurdere om den bør avvikles i sin nåværende form, sier Venstres Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Verdige boforhold

Venstre mener at så lenge vi har ventemottak må boforholdene i disse være verdige og tilpasset til hvor lenge beboerne faktisk blir boende. Venstre har tidligere etterlyst at regjeringen bedrer bosituasjonen i ventemottakene, men uten at dette er fulgt opp. Regjeringen bør blant annet sørge for et utvidet aktivitetstilbud og bedre helsetilbud til beboerne.

– En human flyktningpolitikk betyr at også de som skal sendes ut av landet må behandles på en human måte, sier Elvestuen.

Dette støttes av en fersk forskningsrapport fra NTNU.

– Ventemottakene skulle gjøre det mindre attraktivt å bo i Norge gjennom svært nøkterne boforhold. Forsknings-rapporten viser derimot at den nøkterne standarden på boforholdene ikke motiverer til retur men heller virker passiviserende og bidrar til asosial atferd, rusmisbruk og konflikter – Dette virker returhemmende og det må Storberget ta på alvor, påpeker Elvestuen.

Tidsfrist

Ventemottaket skulle etter intensjonen fungere som et sted hvor folk kun skulle bo en kort periode før de ble returnert. Disse mottakene har imidlertid etter hvert vist seg å fungere som et mer eller mindre permanent bosted for noen, uten å være tilpasset dette.

-Venstre mener at det burde ha vært innført en tidsfrist for hvor lenge et opphold i et ventemottak skal kunne være, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**