1000 bedrifter på 20 dager

Venstres nyskapingskampanje sommeren 2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I perioden 18. august til 7. september 2010 vil Venstre besøke minst 1000 bedrifter, minst 50 av disse i Hedmark. Målsettingen er å få større innsikt i hverdagen til bedrifts-Norge, og bedre grunnlaget for både den nasjonale, regionale og kommunale næringspolitikken.

Lokallagene vil ta kontakt med bedrifter og forklare bakgrunnen for at besøk ønskes. Det skal informeres om hva Venstre planlegger i etterkant: Venstres Hovedorganisasjon samler alle innspill og utmeisler konkret politikk og utspill basert på disse, og vil deretter fremme forslag i tråd med innspillene i kommunestyret/fylkestinget/Stortinget.

Mer informasjon kan du få på http://w.w.w.www.venstre.no/lpn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**