Byrådspartiene hindrer fremskrittet

Byrådspartiene brukte mye energi på å presse et skeptisk Frp til å støtte selve ideen om mer bybane.
Resultatet ble et tannløst bystyrevedtak som forsinker videre utbygging av Bybanen, skriver bl.a. bystyrerepresentant Sara Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Bybane Bergen

NÅ SOM BYBANEN endelig er i gang, er vi mange som ønsker en raskere utbygging av Bybanen til alle bydeler. På siste bystyremøte før sommeren lå alt til rette for et bredt kompromiss om dette.

Uenighet og finansiell feighet fra byrådspartiene H, Frp og KrF førte dessverre til et skuffende vedtak som slett ikke gir raskere utbygging. Først av alt må vi gratulere Frp med å endelig ha snudd i bybanesaken. Etter mange lange år med meningsløse motangrep og sarkastiske påstander om Bybanen, innså Frp endelig at venstresiden og sentrum i bypolitikken har hatt rett hele tiden. Bybanen må bygges til alle bydeler, raskest mulig. Velkommen etter!

DE SISTE UKENE har alle partier jobbet aktivt for å finne en kompromissløsning som kunne føre til noe reelt. Den viktigste hindringen er nemlig ikke byggeviljen, men finansieringen. Det høyredominerte byrådet har gitt oss en bompengeordning, som gjør at bybanemidlene tar slutt etter bygging til Lagunen. Da er det ikke mer penger til bybane før tidligst 2025.

Bybane

Nå må vi være konkrete og styringsdyktige. Byrådspartiene er dessverre ingen av delene. De måtte bruke så mye tid og energi på å presse et skeptisk Frp til å støtte selve ideen om mer bybane, at de endte opp med en tannløs visjon som kompromissvedtak.

Det er trist, for det er tydelig vilje til å tenke nytt og konstruktivt på høyresiden i denne saken. Som vi hørte i bystyresalen på mandag åpner til og med Høyre for å vurdere køprising.

OPPOSISJONEN foreslo to finansieringsmåter: Vi må finne en fornuftig bompengeordning som gir oss større handlingsrom. Og gode og miljøvennlige trafikkløsninger i byen, slik at vi kan få mest mulig av de såkalte belønningsmidlene fra staten, en ordning innført av Venstre i regjering. Dagens byråd har valgt løsninger som gjør at Bergen stiller langt bak i denne køen.

Opposisjonens fellesforslag gjør det klart at vi vil gjøre det som skal til for at Bergen får mest mulig fi nansiering av lengst mulig bybane på kortest mulig tid. Vi vil prioritere gode miljøtiltak som gang- og sykkelstier, flere kollektivfelt, hyppigere og bedre kollektivtilbud, økt innfartsparkering
som sammen med parkeringsrestriksjoner i sentrum og køprising vil hindre mer trafikk inn til den pressede sentrumskjernen.

Sara Henriksen

Det er avgjørende at lokalpolitikere viser vilje til prioritering og evner ta de vanskelige valgene, dersom vi skal lykkes med å få regjering og Storting til å øke den statlige finansieringen av kollektivtilbudet i byene.

FINE ORD PÅ PAPIR gir ingen rask og effektiv utbygging av Bybanen til alle bydeler. Nå må vi vise handlekraft.

Frp er så godt som isolert i sin skepsis til gode løsninger. Da er det trist at Høyre og KrF tillater at Frp holder resten av bystyret som gissel. De hindrer fremskrittet.

Sara Henriksen (V),
med Haakon Aarø (Sp), Lillian Blom (SV), Ruth Grung (Ap)
Bystyrerepresentanter, Bergen Bystyre

Innlegget sto på trykk i BT 9.7.2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**