Lover gir ikke arbeid

Dette leserinnlegget sto på trykk i Fedrelandsvennen denne uken og er skrevet av Venstremedlem Sverre J. Aune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) skriver i Fædrelandsvennen 10.juli 2010 om IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) at den gir lavere sykefravær i arbeidslivet, og at den sysselsetter personer med nedsatt funksjonsevne og har gitt økt yrkesaktivitet for folk over 50 år. Hun kritiserer andre politiske partier som hevder at Arbeidsmiljøloven ikke gir mer arbeid.

Venstre mener ganske enkelt at det bør være en rettighet ta lønnet deltidsarbeid kombinert med trygd. Det loven gjør er å opprettholde uføretrygdete og sosialhjelpsmottakere utenfor arbeidsmarkedet. Hun skriver at Arbeiderpartiet og Fagbevegelsen vil ha helhet, forutsigbarhet, trygghet og like muligheter for alle i arbeidslivet. Dette blir en løgn når over 300 000 mennesker i Norge er holdt utenfor arbeidslivet på grunn av psykiatriske diagnoser, i tillegg til fysisk handicappede. IA-avtalen er fine ord om inkluderende arbeid, men i praksis er det et stort byråkrati med papirarbeid som ikke gir syke lønnet arbeid.

Den rødgrønne Regjeringen signaliserer lovendringer skriver Kari Henriksen, men lover gir ikke arbeid. Venstre sin gründerpolitikk gjør det mulig å skape egne arbeidsplasser som folk vil og kan ha. I tillegg mener Venstre at prinsippet om borgerlønn kombinert med lønnet deltidsjobb utgjør resepten som må til for at IA-avtalen skal virke. I dag tilslører loven mer realiteten i arbeidsmarkedet, enn den inkluderer syke.

Sverre J.Aune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**