-Flest mulig skal delta i det nyskapende Norge

-Venstre ønsker å gjennomføre en politikk basert på respekt for dem som ønsker å skape verdier og nye arbeidsplasser, skriver Venstres nestleder Helge Solum Larsen i en kommentar i Rogalands Avis. Han skriver at det er et selvstendig mål for Venstre at flere starter bedrifter og dermed tar makten over egen arbeidsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Kjartan Almenning

Venstre har lenge vært bekymret over situasjonen for de aller minste bedriftene, organisert som enkeltpersonforetak. -Å ikke ha noe sikkerhetsnett ved sykdom skaper en slik usikkerhet, at det må gjøres noe med det straks, skriver Solum Larsen. Han viser videre til en rekke forslag som vil bedre tryggheten for disse minste næringsdrivende.

Solum Larsen viser til debatten i Stortinget om enkelpersonforetakene i vår, der det fra regjeringspartiene ble uttalt at det ikke bør gjøres mer attraktivt å starte for seg selv. -Denne holdningen står i direkte kontrast til det Venstre mener. Venstre ønsker å legge til rette for at kreativitet og nyskaping kan finne sted, slår Solum Larsen fast.
-Det burde være unødvendig, men viser seg altså nødvendig, å minne om at alle bedrifter en gang har vært små, skriver Solum Larsen.

Han viser også til at det også for de minste aksjeselskapene er behov for forenklinger. -Venstre foreslår en egen forenklet aksjelov for små bedrifter — der man reduserer størrelsen på aksjekapital og gebyrer, fjerner revisjonsplikten og minimerer rapportering til Brønnøysund og antall avgiftsterminer. Han peker også på viktigheten av å få redusert skjemaveldet.

Venstre vil besøke over 1000 bedrifter i perioden 18. august til 7. september. Målsettingen er å få en enda større innsikt i hverdagen til Bedrifts-Norge, og å bedre grunnlaget for både den nasjonale, regionale og kommunale næringspolitikken.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**