1000 bedrifter på 20 dager

I perioden 18. august til 7. september 2010 skal Venstre besøke minst 1000 bedrifter. Målsettingen er å få større innsikt i hverdagen til bedrifts-Norge, og forbedre grunnlaget for både den nasjonale, regionale og kommunale næringspolitikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dette krever koordinert innsats fra alle lag i organisasjon. Målsetingen for kampanjeperioden er klar:
* hvert lokallag skal besøke 3 bedrifter
* hver fylkestingsgruppe skal besøke 5 bedrifter
* Stortingsgruppa skal besøke 20 bedrifter

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: privat

– En slik kampanje er en viktig del av Venstres programarbeid fram mot lokal- og fylkestingsvalget i 2011. Skal vi utforme en politikk som er til nytte for bedriftene i lokalmiljøet vårt, trenger vi å vite mer om hvilke utfordringer de har, sier Rebekka Borsch, fylkesleder i Buskerud Venstre. Hun håper lokallagene tar utfordringen, og samtidig håper hun at bedrifter som ønsker seg besøk, tar kontakt med fylkeslaget.

Informasjon til lokallaga

Kampanjemanual
Alle fylkes- og lokallag har fått tilsendt en kampanjemanual på epost for hvordan man kan gå fram. Har du ikke fått denne? Send epost til [email protected]! Mer informasjon finner du også på hovedsiden til Venstre.

Framgangsmåte

Før besøket
1. Ta kontakt med bedriftene tidlig — gjerne første uka i august. Forklar bakgrunnen, og at du som en del av Venstres bedriftskampanje 2010, er svært interessert i å besøke og å få en nærmere innføring i hverdagen til bedriftene.

Dokument, program

Foto: Microsoft

Under besøket
2. Notér det som kommer fram av konkrete problem/forslag til tiltak. Skjema med spørsmål ligger vedlagt i brukermanualen.
3. Informer om hva Venstre planlegger i etterkant:
a. VHO samler inn alle innspill og utmeisler konkret politikk og utspill basert på disse.
b. Venstre vil fremme forslag om tiltak i tråd med innspillene i kommunestyret/fylkestinget/Stortinget.

Etter besøket
4. Send inn rapport på skjemaet. Bruk aller helst nettskjemaet på http://bit.ly/bedriftskampanje, eller bruk det vedlagde skjemaet og send det inn til [email protected] eller til Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo. Send rapportene senest 10. september 2010.

5. Meld tilbake i ettertid om og når Venstre har gjort noe som berører bedriften direkte eller indirekte.

Lykke til!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**