Venstre ønsker en kystnær jernbane på Sørlandet

Sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med jernbanestasjon på Brokelandsheia er etter Venstres mening ikke nok. Etablering av ny jernbanetrase langs Sørkandet må tillegg legges nær kysten slik at vi får full effekt av en Intercityjernbane i de tettest befolkede områdene helt frem mot Mandal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Venstre ønsker en kystnær jernbane i Agder

Venstre ønsker en kystnær jernbane i Agder
Foto: Microsoft

Ordfører Hans Antonsen og Venstreleder Trine Skei Grande er ikke i tvil om at dette er et nødvendig mål og Grande vil nå ta saken opp i Stortinget.

Les Agderpostens artikkel her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**