Menneskeskapte naturinngrep – visuelle arr!

Tidligere viste en ikke bedre, når det ble bygget ut vannkraft, satte opp høyspentmastre, utplasserte vindmøller og lignende. Inngrepene ble visuelle hindre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I dag kan vi bruke vår viten og økonomisk vekst til å utbedre å skjule innstalasjoner i naturen. Jeg kommer her med noen eksempler på “nyvinninger” som har forandret vår naturopplevelse og som har modernisert vårt samfunn, slik at vi kan leve enklere både lokalt og i sentrale strøk.
Link:
Visuell kommunikasjon..

Fossefall vann vannkraft Etnedal

Foto: Bjørg Lien

Vannkraft: I Norge har vi hatt store aksjoner mot vannkraftutbygging – såkalte “sivile ulydighetsaksjoner”. Altaaksjonen var av en de største. Grunneiere, lokalbefolkning og naturvernere protesterte i flere uker mot oppdemmingen av Altavassdraget. Anlegget la store beiteområder for rein under vann.
Linker:
Mardøla
Vøringsfossen
Flertallet mot utbygging i Hardanger..
Vindkraft..
Morgendagens løsninger..
Saltkraft..
Alternativ energi: Les mer i Tønsberg blad..
AP vurderer Hardangerutbyggingen..
Trine Skei Grande:Regjeringen har ingen tillit..
Hardangermastene i strid med grunnloven?
Åpner for sjøkabler..
Venstre krever lovendring..
Les mer i Trønderavisa…

Forus motorveg høyspent bil vei

Foto: SL

Høyspentmastre: I disse dager står striden om en skal strekke høyspentledninger og reise gigantmastre igjennom Hardanger. Naturvernerne ønsker at strømmen skal legges i sjø og jordkabel.

Husøya,Træna

Husøya,Træna

Under en ferietur på Træna i Nordland, måtte jeg ut på havet for å få bilde av fjellene uten elektristiske innstalasjoner i forgrunn.

Sanna,Træna

Sanna,Træna

På litt avstand virker øya Sanna uberørt, nærmere vi oss øya ser vi store anlegg på en av fjelltoppene.
Link:
Træna fikk sjøkabel..
Hardangermastene i strid med grunnloven?
Full splittelse i regjeringen..

Klima, miljø, vindmøller

Foto: Microsoft

Vindmøller: Møllene synes i terrenget, lager lyd og er skadelig for fuglelivet.

Vindmøller på Utsira

Foto: Norsk Hydro

Ved utbygging er det vel greit å konsentrere store antall møller på minst mulig areal, i vindmølleparker, – altså ikke spre få vindmøller utover store områder?

Konklusjon: Ingen inngrep i naturen kan skjules helt. Hvor mye skal vi ofre for “det gode liv”? Har vi blitt bedre på å kamuflere store kraftinnstalasjoner og andre naturfientlige reisverk? NT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**