Ønsker mer offentlig-privat samarbeid

Kjell Veivåg ønsker mer offentlig-privat samarbeid (OPS) i kommunale utbyggingsprosjekter. Han reagerer på at Oslo Ap svartmaler OPS-modellen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kjell Veivåg

Foto: Sveinung Bråthen

Rune Gerhardsen gikk 24. juli ut i Dagens Næringsliv og hevdet at offentlig-privat samarbeid er et farlig eksperiment.

– Det kan ikke overraske noen, sier Kjell Veivåg. – Det ville vært en sensasjon om Ap i Oslo hadde stilt seg positiv til fornyelse av kommunal virksomhet.

Til støtte for sitt synspunkt anfører Gerhardsen at Ap’s bystyregruppe har regnet ut at Oslo allerede har tapt en halv milliard på tre skoleprosjekter.

– Det ene prosjektet Gerhardsen viser til er Nydalen videregående skole, sier Veivåg. – Som påpekt blant annet i bystyredebatter er ikke dette offentlig-privat samarbeid, men en ren leieavtale. Dette synes ikke Gerhardsen å ha fått med seg. Om avtalen er god eller dårlig, skal ikke jeg ta stilling til, men så vidt jeg husker er den godkjent av et enstemmig bystyre.

– Da gjenstår vi med to reelle ops-prosjekter, nemlig Høybråten og Persbråten skoler. Dersom det er slik at Ap sitter med et regnestykke som viser at disse to skolene, i et 25-års perspektiv, påfører Oslo kommune betydelige utgifter som ikke ville ha påløpt om de hadde vært rene kommunale prosjekter, vil jeg be om at det legges frem snarest.

Veivåg mener Gerhardsen fullstendig overser selve hovedpoenget med et OPS-samarbeid.

– Gjennom OPS oppnår vi å gjøre de private aktørene, entreprenører og andre medansvarlige for et godt totalprosjekt. I dag står kommunen med hele ansvaret for planlegging, prosjektering, finansiering, bygging, drift og vedlikehold. I alle ledd føres kostnadene, også ved feil og mangler, over på kommunen. Høybråten og Persbråten skoler fremstår som gode eksempler på en annen tenkning der kommunen og utbyggerne har hatt et felles ansvar for prosjektet.

Veivåg understreker at målet må være å bygge på de erfaringene som her er gjort og utvikle offentlig-privat samarbeid til å bli et enda bedre arbeidsredskap slik at vi kan få en stadig bedre forvaltning av offentlig midler.

– Men det krever vilje til nytenkning, avslutter Veivåg. – Der er ikke Rune Gerhardsen og Ap i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**