Eiendomsskatt i Alvdal – ny replikk fra Stein Hoset, Alvdal Venstre

Alvdals ordfører og varaordfører meddeler i Østlendingen av 28. juli synspunkter på en kronikk jeg fikk publisert i Arbeidets rett tidligere i juli. Etter som Østlendingen har valgt å ikke trykke artikkelen, vil det for Østlendingens lesere trolig ha begrenset mening at en viktig diskusjon videreføres i alle sine enkeltheter, slik Grøttings/Eggens innlegg i og for seg inviterer til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Jeg nøyer meg derfor med følgende:
Kommunens politiske ledelse synes å mislike at politikere fra andre partier utfordrer til diskusjon om viktige spørsmål, da "skytes det på Senterpartiet". Det er tvilsomt om Alvdal Venstre vil endre på sin praksis med å diskutere problemstillinger som oppleves viktige, f.eks plansaker, miljøpolitikk og eiendomsskatt. Hvis noen, f.eks Senterpartiet, føler seg truffet, vil Alvdal Venstre også i framtida leve godt med det.
Kommunens politiske ledelse ønsker tydeligvis ikke å diskutere prinsipielle sider ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen, men er mer opptatt av hvordan inntektene fra en "eventuell" utvidet eiendomsbeskatning skal anvendes. Det må vi sjølsagt akseptere.
Fra Venstres side tillater vi oss likevel å håpe på gode praktiske løsninger mht kommunens mange økonomiske utfordringer som kommunestyret må finne løsninger på i løpet av det kommende året.
For de av Østlendingens lesere som måtte være interessert i utgangspunktet for denne debatten, henvises til Alvdal Venstres nettside under Venstre.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**