Nye kommunikasjoner gir nytt helsekart

(Leserinnlegg i Tidens Krav mai 2010. Venstre mener at bedrede kommunikasjoner i Møre og Romsdal om noen år vil gi et helt annet helsekart i vårt fylke. Spesielt Møreaksen vil binde Molde og Ålesund så nært sammen at det er helt naturlig å se Molde Sykehus i sammenheng med sykehuset i Ålesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dette må være en tungtveiende premiss for den løsningen som velges når vi nå skal planlegge sykehustilbudet i nordfylket.

I lys av et kart som viser St. Olav sykehus i Trondheim og sykehuset i Ålesund vil Kristiansund peke seg ut som et naturlig stedsvalg for lokalisering av et robust sykehus som kan betjene befolkningen i regionen.

Kristiansund Venstre går derfor inn for at Helse Midt-Norge legger vekk planene om et nytt stort sykehus på Eikrem. I stedet velges Kristiansund som lokalisering. Opprustning av eksisterende sykehusanlegg i sentrum av Kristiansund eller nytt sykehus på Frei må bli alternativene det velges mellom. Venstre mener at fremtidens samferdselsstruktur og behovet for at et sykehus plasseres bynært , må føre til at et nytt felles sykehus for nordfylket plasseres i Kristiansund.

Kristiansund Venstre/Venstres bystyregruppe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**