Venstre vil endre energiloven – mer hensyn til miljø!

Venstre legger nå inn et forslag på Stortinget om å endre energilovgivningen slik at en ved bygging av kraftlinjer i verdifulle naturlandskap må ta større miljøhensyn enn i dag. Bakgrunnen er den vedtatte byggingen av ny kraftlinje ved Hardanegr-fjorden, men saken er svært aktuell også for den planlagte kraftlinjen Fardal-Ørskog.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les artikkel om saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**