Må legge bedre til rette for sosiale entreprenører

Venstres leder Trine Skei Grande er skuffet, men knapt overrasket over at barnevernsinstitusjonene viser seg å være neste ledd i regjeringens statliggjøringsstrategi. — Regjeringen ødelegger for seg selv. Det er ikke mulig å legge opp til et bedre barnevern gjennom flere og sterkere barnevernsinstitusjoner, når man legger inn snubletråder for de som ønsker å gjøre en innsats, mener hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

Skei Grande peker på det tilsvarende forslaget om utbytte- og salgsbegrensninger for private barnehager, og mener det er tydelig at regjeringen legger opp til at det på sikt bare skal være det offentlige som skal kunne drive ulike typer velferdstilbud. — Det er en uhyre gammeldags måte å tenke offentlig forvaltning på, og en total reversering av initiativer til reform av offentlig sektor, som også statsminister Stoltenberg tidligere har vært en talsperson for, mener Skei Grande.

– Men først og fremst er det ødeleggende for det sosiale entreprenørskapet i landet, mener Venstres leder. — Med unntak av fengselsvesenet kjenner jeg ikke til noen sosiale velferdstiltak som ikke har utspring i privat eller frivillig sektor, det være seg skole, sykehus, sykehjem, barnehager, barnevern eller krisesenter. Over tid har mange slike oppgaver blitt offentlige, men regjeringen legger opp til å ta livet av all sosial skaperkraft på måten de nå går fram, sier Skei Grande.

– Man kan ikke endre spillereglene underveis og lure aktørene som har investert dyrt både i tid og penger, for blant annet å bidra til bedre velferd i samfunnet, mener hun.

Skei Grande har registrert at regjeringen peker på at dette er det samme Bondevik II-regjeringen gjorde med friskoler i 2003. — Men dette blir en feilaktig sammenligning. Det ble åpnet for en helt ny måte å drive skoler på den gang, og vi endret ikke spillereglene til ugagn for aktørene som drev skolene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**