Risør Venstre inviterer deg til dugnad om handlingsplan og økonomiplan for 2011-2014 – Bli med da vel!

Kommunalsjef Else Skjellum har lagt frem utkast til Handlingsprogram og Økonomiplan for perioden 2011 – 2014 og Risør bystyre skal i møte 17. august ta de første diskusjonene om hva og hvor Risør skal i den neste fire års perioden. Har du meninger om hva Risør skal sette i fokus de neste fire årene er så absolutt dette tiden til å komme med dine synspunkter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 For at noe ska bli gjort er det noen som må gjøre noe og derfor er det viktig at du også deltar aktivt i Risør Venstres politiske arbeid er oppfordringen fra Jan Einar Henriksen.

For at noe ska bli gjort er det noen som må gjøre noe og derfor er det viktig at du også deltar aktivt i Risør Venstres politiske arbeid er oppfordringen fra Jan Einar Henriksen.

Risør Venstre vil frem mot bystyrets møte i september diskutere ulike sider ved den kommunale drift sett opp mot handldings- og økonomiplan for Risør 2011-2014, og inviterer deg til å bli med på dugnaden.

Bli med på det politiske arbeidet du også – bli medlem i Risør Venstre her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**