Goder ved å flytte til Risør blir tema i eget formannskapsmøte om næringsutvikling

Risør Venstres forslag om å fremme konkrete goder til de som velger å flytte til Risør ble tema under tirsdagens formannskapsmøte. Jan Einar Henriksen pekte i møtet på Venstres utspill med konkrete tiltak rettet mot spesielle grupper og er nå godt fornøyd med at saken følges opp i et eget ekstra formannskapsmøte viet næringsutvikling. Henriksen fremmet forøvrig ønske om et eget formannskapsmøte viet næringsutvikling på et fellesmøte mellom ordfører, rådmann, varaordfører og lederne i hovedutvagene tirsdags formiddag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør søker nye innbyggere og svært gjerne barnefamilier.

Risør søker nye innbyggere og svært gjerne barnefamilier.
Foto: Jan Einar Henriksen

Nå håper jeg at alle politiske partier tar en intern diskusjon omkring ulike tiltak de mener må til for å få til økt næringsutvikling og økt bosetting i Risør sier Jan Einar Henriksen i en kommentar.

De konkrete forslagene jeg kom med i leserinnlegget og som jeg også påpekte i formannskapsmøtet er på ingen måte uttømmende, og jeg håper nå på en god politisk debatt i de ulike partiene og ikke minst ute blant de mange potensielle Risørborgerne rundt om i det ganske land.

Kom gjerne med konkrete forslag på hva du måtte ha behov for og hva du mener skal til for at du, din familie eller bedrift skal flytte til Risør! Kontakt oss gjerne her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**