Tromsø må svare på samhandlingsreformen

I sommer har både Legeforeningen og Sykepleierforbundet advart mot innføring av kommunal betalingsplikt fra 2012. Venstres Jonas Stein Eilertsen stiller spørsmål rundt dette i helse- og omsorgskomiteen 18.08.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I samhandlingsreformen er kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter et sentralt tiltak for å bedre samhandlingen mellom sykehus og kommune. Dette vil åpenbart være en stor utfordring for Tromsø kommune.

Hvis kommunen ikke klarer å ha nok sykehjemsplasser for å møte denne utfordringen risikerer kommunen store dagbøter og utgifter fra 2012. Etter Venstres mening bør man derfor starte dette arbeidet allerede nå for å møte denne utfordringen. Jeg lurer derfor på om Rådmannen vil sette i gang tiltak i løpet av 2010 for å møte denne utfordringen?

Her er link til pressemeldingen fra Legeforeningen: http://www.legeforeningen.no/id/163554.0

Jonas Stein Eilertsen (V), kommunestyrerepresentant

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**