Gammelsosialistisk skattedebatt

Det er få ting som er mer forutsigbart enn en norsk skattedebatt. Ikke minst en som er initiert av den politiske venstresiden. Velferd kan tilsynelatende bare finansieres gjennom økt skatt. Det er en reell, men ingen ny, utfordring å finansiere den kommende “eldrebølgen” – men å lukke både øyne og ører og påstå at kun et økt skattenivå kan løse denne, er både feil og feigt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Arbeid

Foto: Roar Sollied 06

Hvorfor snakker ikke regjeringspartiene om å målrettet bygge opp et miljøvennlig næringsliv som kan finansiere framtidens velfred? Hvorfor snakker de ikke om å satse på forskning og utdanning som kan gi oss kompetanse til å utvikle framtidsrettede produkter? Hvorfor snakker de ikke om å endre kommunestrukturen slik at det kan leveres bedre velferdstjenester der folk bor?

Det er skremmende at verken Aps partisekretær Raymond Johansen eller SVs parlamentariske leder Bård Vegar Solhjell som har varslet de samme økte skattene, overhode ikke er opptatt av dette, men stirrer seg blindt på skattenivået for å løse alle framtidige oppgaver.

Det enkleste og viktigste grepet vi kan ta er å endre hele skattesystemet i en mer nærings- og miljøvennlig retning. Den viktigste målestokken i skattepolitikken er ikke det samlede skattenivået, men innretningen på skattesystemet. Da Bondevik-regjeringen endret skattesystemet (og senket skattenivået) i sin andre periode medførte det en sterk oppblomstring i næringslivet som førte til økte skatteinntekter. Dermed bidro det til inntekter som denne Stoltenberg-regjeringen har høstet av. Det ser vi jo ved at dagens regjering i store trekk har beholdt de rammene vi la opp til den gang.

Venstre vil nå gjennomføre en markant omlegging av skattesystemet: Lavere skatt på arbeid og på det å eie og drive næringsvirksomhet kombinert med økte miljøavgifter. Fra rød til grønn skatt. Med Venstres skattepolitikk blir det mer lønnsomt å arbeide og investere i norske bedrifter og arbeidsplasser, og mindre lønnsomt med forbruk og forurensing. Venstres grønne skattepolitikk er derfor både framtidsrettet, bra for miljøet og bra for næringslivet.

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Økt verdiskaping gir økte skatteinntekter. En mer miljøvennlig adferd gir mindre kostnader knyttet til for eksempel helseproblemer forårsaket av forurensing. Og på sikt gir strengere miljøkrav og økte miljøavgifter også konkurransefordeler for norsk næringsliv.

Venstre mener velferdsordningene er for viktige til kun å se etter hva vi kan få ut av folks lommebøker. Derfor må også regjeringspartiene snart vise vilje til å se de store sammenhengene.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder for Venstre i Østfold fylkesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**