Kino er kultur!

Venstre er uenig med Fædrelandsvennen som mener at kommunen bør selge Kristiansand kino. Slik kinoen drives i dag, ønsker vi ikke å overlate selskapet til private investorer. Det er flere grunner til det:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Kinoens ledelse sørger for å vise mange kvalitetsfilmer, også filmer som er “ulønnsomme”, men som er viktige for å skape et bredt kulturtilbud til byen og landsdelen.
– Kinoen arbeider aktivt for å nå et bredt publikum. Det vises for eksempel til barnefilmfestivalen og til alle forestillingene med eldre som målgruppe. Og det vises til det aktive samarbeidet kinoen har med barnehagene, SFO og skolene.
– Kinoen har gått med overskudd i lang tid, i motsetning til kinoer i mange andre byer. Uforutsatt inndragning av midler fra Cultiva gjør at 2009 går i underskudd. Men kinoen har i mange år bidratt med betydelig avkastning til bykassa.
Vi våger å påstå at Kristiansand kino er en av de best drevne i landet. Det vises blant annet til at Kristiansand kino nå også drifter Arendal kino, Grimstad kulturhus og Farsund kino. Sett både fra et kulturpolitisk og økonomisk ståsted er det fornuftig å beholde eierskapet i Kristiansand kino.

Dag Vige

Foto: E.Pedersen

Dag Vige
Gruppeleder, Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**