Utvider søknadsfristen for kunstnerstipend

Venstres fylkesråd for kultur, Annikken Kjær Haraldsen, utvider søknadsfristen for kunstnerstipend. Det har kommet inn 28 søknader innen fristen 15. august. Dette er noe færre søkere enn i fjor

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Annikken Kjær Haraldsen

Foto: Fotograf Hattrem

—Dette ble utlyst midt i ferietida. Jeg ser ikke bort fra at noen kan ha oversett det. Derfor utvider vi fristen til 25. august, sier Kjær Haraldsen.

Stipendene retter seg mot unge mennesker med høyere kunst/kulturutdanning, eller unge mennesker som har fått nasjonal og/eller internasjonal anerkjennelse. De skal gis inspirasjon og mulighet til å produsere kunst, eksponere eller videreutvikle seg. Stipendene kan gis til unge mennesker mellom 20 — 35 år som enten er født/bosatt i Nord-Trøndelag, eller har annen tilknytning til fylket.

Ved fordeling skal det legges vekt på en rimelig spredning mellom ulike kunst- og kulturytringer. I retningslinjene heter at det er opp til juryen å bestemme antall stipender, men et stipend kan ikke overstige 100.000 kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**