Oppdal Venstre

Mandag 23.august kl. 20.00 er det styremøte på Grøsethkafèen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Saklista er som følger:
1. Status nominasjonsarbeid
2. Programarbeid foran kommunevalget 2001
3. Felles valgavis?
4. Bedriftsbesøk
5. Arbeidet med kommuneplana
6. Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**