Søndre Land Venstre starter høstens medlemsmøter 26 august

Det lokale Venstrelaget ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til politisk verksted torsdager fra 19-21 på rådhuset i Hov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Søndre Land Venstre har fått nye medlemmer i løpet av året og ønsker flere velkommen. “Det foregår et generasjonskifte i befolkningen i Søndre Land og nye politiske vinder blåser. Venstre har en jobb å gjøre som ombudsmenn- og kvinner for lokalbefolkningen i kommunen” uttaler lokallagsleder Hans I. Gamst.

Valgkampstand i Alvdal

Foto: Anders Wahl

Venstre har skapt oppmerksomhet om flere viktige lokale saker. Bla. Motesorriskolen i Landåsbygda, klimaplan og grønn energiomlegging i kommunen, befolkningsnedgang og flyktninger, Frivillighetssentral i Hov, rutetilbudet for Landekspressen i Fall, og Landsporten i Enger.

Laget vil arrangere åpne møter også denne høsten om viktige lokalpolitiske saker. “Venstre trengs i Søndre Land for å revitalisere lokalpolitikken og legge tilrette for nye impulser og vekst i kommunen” sier Hans I. Gamst, leder i Søndre Land Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**