Datoplan for gruppemøter høsten 2010

Her er datoplanen for gruppemøter i Sandnes Venstre for resten av 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Gruppemøter Sandnes Venstre høsten 2010

Gruppemøtene er på gruppekontoret i Langgata 1c. Tidsrammen er fra kl.18.00 – 20.00.

Endringer på dager og tidspunkt kan skje.

Faste medlemmer av hovedutvalg har ansvaret for "sitt utvalg", og for å prioritere hvilke saker en ønsker å drøfte med gruppa. Faste medlemmer av bystyret og hovedutvalgene melder forfall til gruppeleder om de ikke kan møte på gruppemøtene.
Torsdag 19.august

Saker til utvalg for byutvikling (25.08)

Torsdag 26.august — gruppemøte kl. 19.00. Styremøte Sandnes Venstre kl. 18.00

Saker til formannskapet (31.08), administrasjonsutvalget(31.08) og teknisk (01.09)

Torsdag 2.september

Saker til formannskapet (07.09), kultur-og oppvekst (06.09) og helse-og sosial(08.09)

Torsdag 9.september

Saker til bystyret (14.09)

Torsdag 16.september

Saker til formannskapet (21.09) og byutvikling (22.09)

Torsdag 30.september

Saker til kultur-og oppvekst (04.10), formannskapet (05.10), administrasjonsutvalget (05.10)
og teknisk (06.10)
Torsdag 14.oktober – gruppemøte kl. 19.00. Styremøte Sandnes Venstre kl. 18.00

Saker til bystyret (19.10) og byutvikling (20.10)

Torsdag 21.oktober

Saker til kommuneplankomiteen (25.10)

Torsdag 28.oktober

Saker til formannskapet (02.10) og fremlagt forslag til økonomiplan.

LØRDAG 30.oktober

Økonomiplanseminar kl.10.00 — 15.00. (Dag og tid kan bli endret.)

Torsdag 4.november

Saker til kultur-og oppvekst (08.11), helse-og sosial (09.11) byutvikling (10.11) og teknisk (10.11). Utvalgene behandler økonomiplanen.

Torsdag 11.november

Saker til bystyret (16.11) og kommuneplan (15.11)

Torsdag 18.november

Saker til formannskapet (23.11) og administrasjonsutvalget (23.11). Økonomiplanen til behandling.

Torsdag 25.september

Saker til helse-og sosial (01.12)

Torsdag 2.desember

Saker til kultur-og oppvekst (06.12), formannskapet (07.12), administrasjonsutvalget (07.12), byutvikling (08.12), og teknisk (08.12)

Torsdag 9.desember

Saker til bystyret (14.12). Økonomiplanen til behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**