Vil utsette anleggsstart i Hardanger

Venstre har foreslått å utsette anleggsstart for luftspennet i Hardanger. Samme krav blir nå fremmet av ordførerne i Hardanger, men avvises av regjeringen med hensyn til forsyingssikkerheten i Bergen som begrunnelse. – Det er en logisk brist av dimensjoner når regjeringen samtidig hevder at vedtaket om en uavhengig vurdering av sjøkabel er reell, mener nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 - Det er en logisk brist av dimensjoner i begrunnelsen regjeringen oppgir for å si nei til utsatt anleggstart av luftspennet i Hardanger, sier Elvestuen.

– Det er en logisk brist av dimensjoner i begrunnelsen regjeringen oppgir for å si nei til utsatt anleggstart av luftspennet i Hardanger, sier Elvestuen.
Foto: Rebekka Borsch

Les: Venstres forslag om å utsette anleggsstart for luftspennet i Hardanger.

Midlertidig utsettelse
– Hensynet til den verdifulle naturen i Hardanger, den massive motstanden mot luftspennet og at sjøkabel skal utredes tilsier at Riis-Johansen burde kunne gå med på en midlertidig utsettelse av anleggsstart, sier Elvestuen

– Det er en logisk brist av dimensjoner i begrunnelsen regjeringen oppgir for å si nei til utsatt anleggstart av luftspennet i Hardanger, sier Elvestuen.

Spill for galleriet
– Dersom regjeringen mener alvor med sjøkabelutredningen, må en i neste omgang også være innstilt på å si ja til sjøkabel. Det vil i så fall uløse full konsesjonsrunde som minimum vil ta 3- 4 år. Med andre ord har man minst like lang tid på seg til å bygge et luftspenn, for ikke å si lenger med tanke på at man kan jobbe parallelt med sjøkabelleggingen, fortsetter Elvestuen.

– Dette kan desverre ikke tolkes annerledes enn at sjøkabelutredningen er et spill for galleriet. Alternativt forstår ikke regjeringen selv at det ikke er snev av logikk i det de sier og gjør, og det er i så fall enda verre, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**