Fylkesvaraordfører Stegane (V)leder for TV-aksjonen

Fylkesaksjonskomiteen for TV-aksjonen 2010 er i full gang med sitt koordineringsarbeid for å få til et best mulig resultat i Buskerud. Fylkesvararordfører Runolv Stegane (V) er leder for akskjonskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Pengene som kommer inn, vil i år gå til Flyktninghjelpen. Aksjonsdagen er 24. oktober. Men det er fullt mulig å samle inn penger før.
-Jeg er glad for å kunne bruke av min tid i vervet som fylkesvaraordfører for å få et best mulig resultat 24. oktober. Buskerud ligger vanligvis langt nede på fylkesoversikten når det gjelder innsamla beløp pr. innbygger. Det er et mål å klatre noen plasser opp på denne lista, sier Stegane.

TV aksjonen

Foto: Geir Nese

Han ser fram til godt samarbeid med kommunene, næringslivet og de frivillige organisasjonene for å få et godt resultat i Buskerud.

Oppslag Buskerud fylkeskommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**