Næringsliv: Jeg — en trussel?

I sju år har jeg drevet mitt eget, lille enkeltpersonsforetak. Venstre ønsker å gjøre det enklere for folk som meg å drive næring, men blir stadig motarbeidet av regjeringspartiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Leserinnlegg i Romerikes Blad 19.08 og i Raumnes 21.08.2010:

Penn og papir

Foto: stock.hu

Jeg er journalist og selvstendig næringsdrivende. I mer enn sju år har jeg bidratt til samfunnet gjennom den arbeidsplassen jeg har skapt selv.

Venstre har flere ganger fremmet forslag om hvordan man kan bedre forholdene for slike som meg — enkeltpersonsforetak, gründere og småbedrifter. Det vil de rødgrønne ha seg frabedt. SVs Lars Egeland har gått så langt som å kalle enkeltpersonsforetak for en trussel, og på Stortinget har han uttalt at “vi har ikke behov for å gjøre det enda mer attraktivt å drive enkeltpersonforetak på bekostning av vanlig tilsetting."

Men vi kan ikke alle jobbe i stat og kommune. Noen må også skape arbeidsplassene og verdiene. Tall fra Statistisk Sentralbyrå forteller at nesten samtlige nye jobber i perioden 2002-2007 ble skapt i bedrifter som var 5 år eller yngre. Mange slike bedrifter begynner i det små og vokser seg gradvis større. Derfor er ikke enkeltpersonsforetak en trussel, men et startsted for verdiskapning.

Kommuner som Nes trenger mennesker som er villig til å satse og skape arbeidsplasser. Slik får vi ei levende bygd. Men da må vi gjøre det attraktivt for disse menneskene å satse. Venstre kjemper derfor for bedre sosiale vilkår for gründere og småbedrifter og ønsker at selvstendig næringsdrivende skal få et bunnfradrag på linje med ansatte. Vi vil forenkle både byråkratiet, aksjeloven for småbedrifter og ansettelse av nummer to i et enkeltpersonsforetak, og vi jobber generelt med å legge forholdene bedre til rette for gründere og småbedrifter.

Sesselja Bigseth

Foto: James Baker

Venstre ønsker å gjennomføre en politikk basert på respekt for dem som ønsker å skape verdier og nye arbeidsplasser. Det er ikke en trussel mot samfunnet, det er en investering i framtiden.

Sesselja Bigseth
Nes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**