Gjorde det hun skulle gjøre

Venstres Jorunn Holter viste den åpenhet hun skulle, skriver Amta i leder om habilitetssak 25.08.2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fylkesmannen konkluderte i sin klagebehandling med at Venstres Jorunn Holter hadde vært inhabil i behandlingen av en byggesak i Johanne Dybwads vei i Drøbak. Til tross for at fylkesmannen ikke mente det hadde vært noe nært vennskap mellom politikeren og tiltakshaver, ble deltakelse i en 60-årsdag utslagsgivende for fylkesmannens konklusjon.

Amtas leder drøfter de hårfine grensene for habilitet i slike lokalpolitiske saker, og peker på at Holter hadde lagt spørsmålet frem for utvalget.

-Jorunn Holter gjorde akkurat det hun som lokalpolitiker skal gjøre, skriver avisen. Hun klarerte sitt habilitetsforhold med utvalget før møtet 20. april i fjor.

Venstres gruppeleder og nestleder i utvalg for Miljø, plan og byggesaker Erik Lundeby mener at Fylkesmannens konklusjon innebærer en ytterligere innstramming i forhold til hvordan kravene er blitt tolket i kommunen til nå.

-Vi må vel nå vurdere å være enda mer forsiktige enn vi allerede er, sier han, og legger til at det var en glipp at vurderingene ikke ble protokollført.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**