Interpellasjon fra Rakkestad Venstre: Voldtekter på Gatebil

Under årets Gatebil arrangement på Rudskogen i juli ble minst tre personer voldtatt. Det samme skjedde for to år siden. Rakkestad Venstre mener at vi ikke kan sitte å se på at personer som besøker vår kommune skal oppleve slikt uten å foreta oss noe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Rakkestad Venstre foreslår derfor at Rakkestad kommune ved Rådmannen skal være en pådriver for at Gatebil-arrangøren gjør noe med voldtektsproblematikken. Blant annet ved å ta initiativ til at Overgrepsmottaket i Østfold både er med som rådgiver før arrangementet og får gi informasjon til de besøkende under arrangementet fra egen stand og fra scenen.

Rakkestad skal være en trygg kommune, også for de som besøker Gatebil. De skal slippe å få sine liv snudd på hode fordi vi ikke bryr oss.

Rakkestad Venstre
Jan Tore Gjøby
Leder

Her er svaret fra Rådmannen:

RÅDMANNENS SVAR : INTERPELLASJON KOMMUNESTYREMØTE.26.08.2010 VEDR. VOLDTEKTER PÅ GATEBIL

Rakkestad kommune registrerer at det under gatebilarrangementet på Rudskogen Motorsenter for halvannen måned siden ble politianmeldt tre voldtekter. Som sådan dreier det seg om regulære politisaker der kommunen ikke har noen rolle og som den av den grunn bør være varsom med å involvere seg i.

Like fullt : Det er naturlig nok alvorlig — for Rakkestadsamfunnet, arrangørene og deltakerne — at slikt finner sted på et arrangement — en festival — i Rakkestad kommune. Rådmannen ser på det som et felles ansvar å treffe tiltak slik at risikoen for gjentakelse av slik forbrytelser blir redusert.

Rakkestad kommune vil senere i høst initiere et møte der kommunen selv, eierne av anlegget, arrangørene av Gatebil og politiet deltar. Sommerens hendelser på Rudskogen Motorsenter er dagsorden, og siktemålet er å etablere forebyggende og faktiske tiltak som reduserer eller eliminerer risikoen for nye forbrytelser.

Kommunestyret blir informert om utfaldet av møtet via et referat i desember 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**