Ein god helse- og omsorgsplan, seier Venstre

– All honnør til nemnda og administrasjonen som har laga forslaget til helse- og omsorgsplan fram mot 2030, sa Venstres Jan Kløvstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


i bystyret i kveld.

Venstre la vekt på at det er viktig å sjå heilskapleg på omsorgsbehovet, slik at alle som treng det får hjelp. Det er også viktig at vi tenker på alle grupper, både multifunksjonshemma barn, rusavhengige og dei aller eldste som treng hjelp i si siste levetid.

Jan Kløvstad nemnte dei store utfordringane ved at over 50% av dei som får omsorg frå Arendal kommune i dag er under 67 år, og at det er store utfordringar i å betre levekåra og hjelpe flest mogleg lengst nede i den såkalte “omsorgstrappa”. Omsorgstrappa er eit begrep som oversiktleg viser alle dei omsorgstilboda kommunen gir utfra dei behov folk har.

Helse- og omsorgsplanen er ein omfattande plan, som kan lesast her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**