Ekteskapsloven er tolerant og liberal

Halden Venstres Elisabeth Egeberg svarer på et leserinnlegg der det hevdes at den nye ekteskapsloven er grunnlovsstridig. Elisabeth er glad for at loven ikke er grunnlovsstridig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Til Peter Hålands innlegg 19. august.

Heldigvis er ikke den nye ekteskapsloven grunnlovsstridig. Det er jo bra så slipper vi å endre grunnloven for at samfunnet skal bli så tolerant som moderne liberale mennesker forventer.
Jeg vil minne Peter Håland om at den Bibelen vi bruker også inkluderer Det Nye Testamentet der

Kirke, religion

Foto: Microsoft

toleranse er et vesentlig budskap.
Bibelen er ikke en lovbok. Det er for meg en bok man kan finne trøst og forståelse i, ikke en bok som dømmer meg, men det er selvfølgelig øynene som leser og hjernen som skal tolke ordene som kan velge hvordan man skal tolke tekstene i Bibelen, og om jeg skal dømmes eller ikke.
For mange i min generasjon er homofili ikke noe skremmende eller unaturlig. Jeg mener kjærlighet ikke har noe med kjønn å gjøre, men å finne sin sjelevenn uavhengig av kjønn.

Jeg er selv et prakteksemplar hvis man ønsker å tolke bibelen slavisk. Jeg har barn utenfor ekteskapet, og jeg har barn med forskjellige fedre. Når jeg som enslig mor for 22 år siden skulle døpe min eldste datter, måtte jeg tåle stygge uttalelser fra presten fordi jeg var enslig mor. Heldigvis har verden gått framover siden den gang, og jeg er stolt av at Venstre var med på å innføre den nye ekteskapsloven. Den er et vesentlig bidrag til et tolerant, liberalt samfunn og til etterlevelse av Bibelens budskap om kjærlighet mellom medmennesker.

Elisabeth Egeberg
Styremedlem, Halden Venstre

Innlegget ble trykket i HAs papirutgave 25. august

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**