Velkommen til Venstremøte!

Det første Venstremøtet etter ferien går av stabelen på mandag 30. august. Vi møtes på Posthuset, Hovtun på Klokkarstua. Mange viktige saker står på agendaen. Mellom annet presenterer nominasjonskomiteen sin foreløpige liste framfor kommunevalget 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


INNKALLING
TIL STYRE- OG MEDLEMSMØTE I HURUM VENSTRE
MANDAG 30. AUGUST 2010 KL. 19.30

Møtestad: Posthuset på Hovtun, Klokkarstua.

SAKSLISTE
Sak 25/10 Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte

Sak 26/10 Referatsaker

Sak 27/10 Konstituering av kasserar fram til årsmøtet 2011

Sak 28/10 Venstres bedriftskampanje "1000 bedrifter på 20 dager" 18. august til
7. september 2010

Sak 29/10 Nominasjonsarbeidet

Sak 30/10 Organisering og oppstart av programarbeid — kven vil vere med?

Sak 31/10 Virksomhetsplan for Hurum Venstre 2010-2011

Sak 32/10 Landskonferansen i Venstre 2. — 3. oktober i Oslo

Sak 33/10 Lokalpolitisk nettverk 30. — 31. oktober

Sak 34/10 Møteplan for hausten

Sak 35/10 Eventuelt

Alle medlemmer er velkomne!

Filtvet, 20.08.10

Gunn-Torill Homme Mathisen,
-leiar-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**