Risør kommune miljøsertifiseres innen 2015

Dermed har Venstre, Krf., Høyre og Frp oppfyllt nok et av sine politiske mål for denne perioden og hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester vil følge opp saken slik at vedtaket om Miljøsertifisering av Risørs kommunale virksomheter etter ISO 14001 standard søkes gjennomført innen 2015″ blir en realitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Stian Lund (V) er glad for at det også kan bygges nye boliger i distriktet.

Stian Lund (V) er glad for at det også kan bygges nye boliger i distriktet.
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstre gikk til valg i 2007 med bl.a. følgende delmål Risør Venstre vil utarbeide miljøplan og iverksette enøkog energitiltak. Med dagens vedtak er vi godt på veg til å oppfylle målet med miljøplan og med klare bevillinger på kommunens budsjett er det iverksatt enøk-/energitiltak. I tillegg er krav om enøk og energitiltak godt innarbeidet i ulike byggeprosjekt prosjekt.

Bystyrets vedtaket lyder:
Energi- og klimaplan for Risør — sist korrigert og datert 02.08.10 — vedtas med følgende endringer:
1. Planen side 2 – overordnet visjon — endres til: Risør kommune påtar seg et medansvar for å skape en utvikling som sikrer de fremtidige generasjonene.
2.Planens side 3 — prioriterte forslag.
• H01 — utgår
• E2 — siste setning endres til: Der det er mulig skal offentlige bygg bygges etter passivstandard.
• L2 — Ny tekst: med Miljøsertifisering av Risørs kommunale virksomheter etter ISO 14001 standard søkes gjennomført innen 2015.
• L6 — endres til: Risør kommune bør fortløpende skifte ut den kommunale bilparken med lavutslippsbiler.
• K05 — utgår

I tillegg er det nederst på planens side 24 tilføyd teksten: RTA tar ut deponigass tilsvarende ca. 1,7 — 2,6 Gwh pr. år. Av dette benyttes ca. 0,5 Gwh til eget bruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**